Κοντογιάννης Ηλ. Ευάγγελος | Λογιστικό γραφείο

Εργατικά – Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στο τομέα της μισθοδοσίας καλύπτουν και εφαρμόζουν πλήρως τις απαιτήσεις της φορολογικής και της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και τις ανάγκες της διοίκησης και του οικονομικού τμήματος της επιχείρησης σας. Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη και υπολογισμό της μισθοδοσίας με βασικό γνώμονα την μείωση κόστους για την επιχείρηση, καθώς και την έκδοση όλων των σχετικών εντύπων που αφορούν τον τομέα αυτό και το εργατικό προσωπικό.

Σας παρέχουμε:

 • Απογραφή εταιριών σε ΕΦΚΑ
 • Εγγραφή SEPENET
 • ΑΠΔ, Καταστάσεις ενσήμων, καταβολές εισφορών, ασφαλιστικές ενημερότητες
 • Υπολογισμός ΕΜΕ
 • Προετοιμασία και υποστήριξη για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
 • Εκπροσώπηση σε Διοικητικές Υπηρεσίες (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ κλπ)
 • Ενστάσεις, προσφυγές σε ΕΦΚΑ, ΣΕΠΕ κλπ
 • Προσλήψεις, αποχωρήσεις, συμβάσεις εργαζομένων, ελευθ. επαγγελματιών
 • Έκδοση μισθοδοσίας, μισθοδοτικών καταστάσεων, βεβαιώσεων αποδοχών
 • Διαχείριση συστήματος ΕΡΓΑΝΗ
 • Υπολογισμός μισθολογικού κόστους
 • Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κλπ
 •  Προετοιμασία και υποστήριξη για την αντιμετώπιση ασφαλιστικών/ εργατικών ελέγχων
 • Ενημέρωση με προσωπικό e-mail για τις μηνιαίες εισφορές στο ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, κ.λπ.
 • Συμβουλευτική για εργατικά και ασφαλιστικά θέματα

Κοντογιάννης Ηλ. Ευάγγελος | Λογιστικό γραφείο