Κοντογιάννης Ηλ. Ευάγγελος | Λογιστικό γραφείο

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από το γραφείο μας, εστιάζουν στον προσδιορισμό και την επίλυση των τρεχόντων οικονομικών θεμάτων,   χωρίς να περιορίζονται στα στενά όρια της απλής λογιστικής κάλυψης. Οι πελάτες μας απολαμβάνουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, οι οποίες διαμορφώνουν ένα σταθερό και απόλυτα τεχνοκρατικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο ο επιχειρηματίας δεν χρειάζεται να αναλώνεται σε πεδία που άπτονται των λογιστικών, φοροτεχνικών και οικονομικών γνώσεων. Όλα τα μέλη της ομάδας μας είναι ικανά τόσο να διαγνώσουν την ιδιαιτερότητα των αναγκών της κάθε οικονομικής μονάδας, όσο και να προτείνουν τις κατάλληλες λύσεις. Την όλη προσπάθειά μας πλαισιώνει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, όπως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανογράφοι και ειδικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων, ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών μας στο σύνθετο και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον που όλοι μας “επιχειρούμε”.

Κοντογιάννης Ηλ. Ευάγγελος | Λογιστικό γραφείο