Κοντογιάννης Ηλ. Ευάγγελος | Λογιστικό γραφείο

Εργατικά – Συνταξιοδοτικά θέματα

Τα θέματα γύρω από τον τομέα της συνταξιοδότησης, τα οποία αναδιαμορφώνονται και μεταβάλλονται συνεχώς, αποτελούν ένα μείζονα προβληματισμό σχεδόν για όλους τους εργαζομένους, ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Εμείς είμαστε δίπλα σας, να σας καθοδηγήσουμε και να σας παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές, για εσάς, λύσεις, με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Σας παρέχουμε:

  • Έλεγχο μισθών, επιδομάτων, ασφαλιστικών εισφορών, αριθμός και είδος ενσήμων με βάση την ειδικότητα σας
  • Αίτηση για συνταξιοδότηση όλων των ταμείων (απλή και διαδοχική)
  • Συμβουλές σε θέματα απολύσεων και αναλογούντων αποζημιώσεων
  • Συμβουλές και εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και Επιθεώρηση Εργασίας
  • Συμβουλές σε εργατικά θέματα όπως αλλαγής ωραρίου, υπερωρίες, άδεια λοχείας και τοκετού και άλλα εργασιακά δικαιώματα

Κοντογιάννης Ηλ. Ευάγγελος | Λογιστικό γραφείο