Κοντογιάννης Ηλ. Ευάγγελος | Λογιστικό γραφείο

Λοιπές Υπηρεσίες

Για εμάς όλοι οι πελάτες μας είναι ξεχωριστοί και πολύ σημαντικοί. Για αυτό αντιμετωπίζουμε την επίλυση και αντιπροσώπευση διαδικαστικών θεμάτων, μεταξύ φυσικών προσώπων και Διοίκησης, ως προσωπική μας υπόθεση. Είναι δέσμευση και υποχρέωσή μας να παρέχουμε πάντα σωστές και έγκυρες λύσεις, σε κάθε πρόβλημα και επιθυμία.

Σας παρέχουμε:

 • Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας
 • Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά
 • Σύνταξη δηλώσεων Κτηματολογίου για όλη την Ελλάδα
 • Ιδιωτικά Συμφωνητικά
 • Διαδικασίες για αποφυγή Διπλής Φορολόγησης
 • Φορολογικός Εκπρόσωπος
 • Ρευματοδότηση Ακινήτου
 •  Οικοδομικά ένσημα
 • Έκδοση Tελών Kυκλοφορίας
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς ( πχ. ΔΟΥ, ΙΚΑ, άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας, Δήμους, Νομαρχίες, Τράπεζες, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, πρωτοδικείο, κα)
 •  Μισθωτήρια Συμβόλαια
 • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου

Κοντογιάννης Ηλ. Ευάγγελος | Λογιστικό γραφείο